Energetska obnova Koče na Dobrči

 

Cilj operacije je zmanjšati rabo energije in v celotni meri izkoristiti obnovljive vire energije ter zmanjšati porabo vode. Višina celotnih stroškov operacije z DDV je ocenjena na 279.529,14 €, višina predvidenih upravičenih stroškov operacije znaša 229.681,26 €. Predvidena sredstva sofinanciranja znašajo 180.911,72 €. Namen projekta je povečanje snovne in energetske učinkovitosti Koče na Dobrči.

 

Rezultat operacije bodo nižji stroški energentov in odpadkov ter povečanje udobja gostov. Posledično se pričakuje večja prepoznavnost planinske koče. Objekt bo po izvedeni operaciji deloval 100 % prek obnovljivih virov energije in bo popolnoma samozadosten, s stališča rabe električne energije, poraba lesne biomase bo močno zmanjšana zaradi celovite energetske sanacije ovoja objekta.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije je zmanjšati rabo energije in v celotni meri izkoristiti obnovljive vire energije ter zmanjšati porabo vode in količino odpadkov.

 

V okviru operacije so bila izvedena naslednja dela:

  • Izolacija in obnova fasade
  • Zamenjava stavbnega pohištva
  • Nakup varčnih naprav za kuhinjo
  • Mala čistilna naprava
  • Zbiralnik deževnice
  • Notranja obnovitvena dela
  • Postavitev sončne elektrarne
Energetska obnova Koče na Dobrči v letu 2022